Mark Wanless

Mark Wanless jest Dyrektorem w Resource Partners GP Limited, Resource Partners FP Limited i Resource Partners GP II Limited.

Jest także Dyrektorem w Aztec Financial Services, a także szefem grupy nieruchomościowej.

Poprzednio pracował w Maples Finance and Moore Management, gdzie zajmował się alternatywnymi klasami aktywów i finansowaniem strukturalnym. Wcześniej pracował w PwC w Jersey i specjalizował się audycie funduszy offshore, ich zarządzających oraz administratorów.

Jest absolwentem Manchester Metropolitan University, biegłym rewidentem w Anglii oraz Walii (ICAEW), a także członkiem CAIA.