Adam Wilgus

Adam Wilgus pracuje jako Associate.

Wcześniej był Starszym Analitykiem w banku inwestycyjnym Credit Suisse.

Jest absolwentem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Nottingham Business School.

Jest kandydatem do egzaminu CFA Level II.

adam.wilgus@resourcepartners.eu