Październik 2019

Firma telekomunikacyjna Bite nabywa 100% udziałów spółki Baltcom

Najprawdopodobniej obie firmy będą działać pod marką Bite Group. Cena za akcje Baltcom nie została oficjalnie  podana.

„Cieszę się z postępów osiągniętych dzięki umowie, która jest strategicznie ważnym krokiem w kierunku zwiększenia konkurencyjności Grupy Bite. Dzięki tej umowie nasi klienci odniosą znaczne korzyści i będziemy mogli oferować nie tylko usługi i informacje w zakresie komunikacji mobilnej oraz rozwiązania w zakresie technologii komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych, ale także domowy internet i różnorodne kanały telewizyjne dla osób prywatnych ”, mówi Buls.

„Na rynku telekomunikacyjnym istnieje wyraźna tendencja do korzystania z usług zintegrowanych. Przewiduję, że klienci zaczną w przyszłości korzystać z różnych usług jednego usługodawcy”, komentuje szef firmy.

Przed zawarciem umowy konieczne jest uzyskanie zgody Urzędu ds. Konkurencji. Do tej pory obie firmy działały niezależnie od siebie.

Baltcom został zarejestrowany w maju 1991 r., a jego kapitał zakładowy wynosił EUR 33,011 mln. Jedynym właścicielem spółki była zarejestrowana w Luksemburgu spółka RPAX One S.A. kontrolowana przez fundusze private equity: Resource Partners i Ardian (wcześniej AXA).

Bite Latvija została zarejestrowana w maju 2005 r., a jej kapitał zakładowy wynosi EUR 99,085 mln. Jedynym właścicielem Bite Latvija jest Bite Lietuva, spółka córka międzynarodowego funduszu Providence Equity Partners.

 

Resource Partners obejmuje większościowy udział w spółce Maced

Resource Partners, jeden z wiodących inwestorów private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, ma przyjemność poinformować o nabyciu większościowego pakietu udziałów w Maced sp. z o.o. Założyciele - rodzina Macionga - pozostaną w spółce jako udziałowcy mniejszościowi. Pan Tomasz Macionga będzie dalej piastował funkcję Prezesa Zarządu, a Pan Edmund Macionga dołączy do Rady Nadzorczej.

LUX MED przejmuje MAVIT od Założycieli oraz funduszu Resource Partners

Grupa LUX MED przejęła Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o., do którego należy szpital okulistyczny i ośrodek diagnostyczny w Warszawie oraz szpital specjalistyczny w Katowicach, oferujący świadczenia medyczne w zakresie okulistyki, chirurgii szczękowo-twarzowej i laryngologii. To jedna z największych tego typu transakcji na polskim rynku opieki medycznej na przestrzeni ostatnich lat.