Październik 2019

Firma telekomunikacyjna Bite nabywa 100% udziałów spółki Baltcom

Najprawdopodobniej obie firmy będą działać pod marką Bite Group. Cena za akcje Baltcom nie została oficjalnie  podana.

„Cieszę się z postępów osiągniętych dzięki umowie, która jest strategicznie ważnym krokiem w kierunku zwiększenia konkurencyjności Grupy Bite. Dzięki tej umowie nasi klienci odniosą znaczne korzyści i będziemy mogli oferować nie tylko usługi i informacje w zakresie komunikacji mobilnej oraz rozwiązania w zakresie technologii komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych, ale także domowy internet i różnorodne kanały telewizyjne dla osób prywatnych ”, mówi Buls.

„Na rynku telekomunikacyjnym istnieje wyraźna tendencja do korzystania z usług zintegrowanych. Przewiduję, że klienci zaczną w przyszłości korzystać z różnych usług jednego usługodawcy”, komentuje szef firmy.

Przed zawarciem umowy konieczne jest uzyskanie zgody Urzędu ds. Konkurencji. Do tej pory obie firmy działały niezależnie od siebie.

Baltcom został zarejestrowany w maju 1991 r., a jego kapitał zakładowy wynosił EUR 33,011 mln. Jedynym właścicielem spółki była zarejestrowana w Luksemburgu spółka RPAX One S.A. kontrolowana przez fundusze private equity: Resource Partners i Ardian (wcześniej AXA).

Bite Latvija została zarejestrowana w maju 2005 r., a jej kapitał zakładowy wynosi EUR 99,085 mln. Jedynym właścicielem Bite Latvija jest Bite Lietuva, spółka córka międzynarodowego funduszu Providence Equity Partners.

 

LUX MED przejmuje MAVIT od Założycieli oraz funduszu Resource Partners

Grupa LUX MED przejęła Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o., do którego należy szpital okulistyczny i ośrodek diagnostyczny w Warszawie oraz szpital specjalistyczny w Katowicach, oferujący świadczenia medyczne w zakresie okulistyki, chirurgii szczękowo-twarzowej i laryngologii. To jedna z największych tego typu transakcji na polskim rynku opieki medycznej na przestrzeni ostatnich lat.

Maczfit tyje na dietach

Znana z diet pudełkowych firma ma być konsolidatorem rynku. Na razie zbudowała sobie przestrzeń do prawie trzykrotnego zwiększenia sprzedaży.