Października 2019

Firma telekomunikacyjna Bite nabywa 100% udziałów spółki Baltcom

Najprawdopodobniej obie firmy będą działać pod marką Bite Group. Cena za akcje Baltcom nie została oficjalnie  podana.

„Cieszę się z postępów osiągniętych dzięki umowie, która jest strategicznie ważnym krokiem w kierunku zwiększenia konkurencyjności Grupy Bite. Dzięki tej umowie nasi klienci odniosą znaczne korzyści i będziemy mogli oferować nie tylko usługi i informacje w zakresie komunikacji mobilnej oraz rozwiązania w zakresie technologii komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych, ale także domowy internet i różnorodne kanały telewizyjne dla osób prywatnych ”, mówi Buls.

„Na rynku telekomunikacyjnym istnieje wyraźna tendencja do korzystania z usług zintegrowanych. Przewiduję, że klienci zaczną w przyszłości korzystać z różnych usług jednego usługodawcy”, komentuje szef firmy.

Przed zawarciem umowy konieczne jest uzyskanie zgody Urzędu ds. Konkurencji. Do tej pory obie firmy działały niezależnie od siebie.

Baltcom został zarejestrowany w maju 1991 r., a jego kapitał zakładowy wynosił EUR 33,011 mln. Jedynym właścicielem spółki była zarejestrowana w Luksemburgu spółka RPAX One S.A. kontrolowana przez fundusze private equity: Resource Partners i Ardian (wcześniej AXA).

Bite Latvija została zarejestrowana w maju 2005 r., a jej kapitał zakładowy wynosi EUR 99,085 mln. Jedynym właścicielem Bite Latvija jest Bite Lietuva, spółka córka międzynarodowego funduszu Providence Equity Partners.

 

Resource Partners sprzedał  udziały w World Class Romania

Vectr Fitness (część grupy spółek prywatnych African Industries Group) oraz Resource Partners, większościowy udziałowiec World Class Romania, ogłosili zawarcie transakcji wcielającej spółkę w struktury Vectr Fitness. Po zakończeniu transakcji Resource Partners w pełni opuści Spółkę, podczas gdy zespół zarządzający kierowany przez Kenta Orrgrena, CEO, będzie nadal kierował World Class Romania, pozostając udziałowcem mniejszościowym.

Assisi Pet Care przejmuje Maced

Resource Partners sprzedaje udziały w Maced brytyjskiej spółce Assisi Pet Care realizując 80% stopę zwrotu (IRR) w ciągu dwuletniego okresu inwestycyjnego. 10 lutego 2022 r. Assisi Pet Care Ltd., spółka holdingowa brytyjskiego funduszu inwestycyjnego Harwood Capital i Petera Mangion oraz właściciele spółki Maced, lidera na rynku mięsnych przekąsek dla psów, ogłosili zrealizowanie transakcji, której następstwem będzie włączenie Maced w struktury grupy Assisi. Podczas gdy fundusz Resource Partners sprzedał wszystkie swoje udziały w Maced, Tomasz Macionga, obecny prezes i syn założyciela Maced, pozostanie w roli prezesa Spółki i udziałowca grupy Assisi.