Czerwca 2022

Resource Partners przeprowadza pierwsze zamknięcie trzeciego funduszu

30 czerwca 2022 r. Resource Partners, skoncentrowany na branży konsumenckiej lider funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, potwierdził pierwsze zamknięcie swojego trzeciego funduszu. Resource Eastern European Partners III SCA SICAV-RAIF ma docelową wielkość 200 mln EUR. Pierwszą inwestycją nowo powstałego wehikułu będzie firma Deeper UAB, światowy lider na rynku zarzucanych echosond dla wędkarzy, wspierany przez Resource Partners od połowy 2021 roku.

REEEP III będzie kontynuował strategię inwestycyjną poprzednich funduszy, wspierając prywatne, zorientowane na konsumenta przedsiębiorstwa poprzez inwestycje wielkości 5-30 milionów euro. Wieloletnie doświadczenie Resource Partners w inwestowaniu w sektor dóbr i usług konsumenckich zapewnia spółkom portfelowym dostęp do unikalnych strategii, doskonałe zrozumienie branżowych trendów, możliwość przyciągania talentów, a także doradztwo w kluczowych decyzjach biznesowych. Jednocześnie wieloletnie doświadczenie zespołu inwestycyjnego w transakcjach konsumenckich daje  przewagę w konkurencyjnych procesach. Strategię tę potwierdziło tempo inwestycji poprzednich funduszy i zrealizowane dotychczas zwroty.

Resource Partners w swoim trzecim funduszu jest ponownie wspierany przez swoich dotychczasowych inwestorów, wielu od czasu pierwszego funduszu, a także przez nowych inwestorów instytucjonalnych i prywatnych.

Resource Partners to niezależny inwestor private equity założony w 2009 roku przez zespół doświadczonych menedżerów, którzy od 2000 roku prowadzili inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w wiodących regionalnych i międzynarodowych instytucjach finansowych. Od momentu powstania Resource Partners pozyskało trzy generacje funduszy, co w połączeniu z dodatkowymi inwestycjami zaowocowało łącznymi inwestycjami kapitałowymi sięgającymi 500 mln EUR.

Resource Partners jest pierwszym i jedynym w regionie funduszem private equity, specjalizującym się w inwestycjach w szeroko rozumianych sektorach dóbr i usług konsumenckich. Posiada bogate doświadczenie, zwłaszcza w obszarze przetwórstwa i produkcji, udokumentowane około 30 inwestycjami (w tym inwestycjami dodatkowymi) w 4 krajach Europy Środkowej. Fundusz Resource Partners inwestuje w rentowne, dynamicznie rozwijające się firmy z doświadczoną kadrą menadżerską i wspiera je swoją wiedzą w zakresie szybkiego  wzrostu organicznego, dynamicznej ekspansji zagranicznej oraz przejęć.

Od momentu powstania Resource Partners postrzega zyskowny biznes i odpowiedzialność społeczną jako dwie strony tego samego medalu. Firma promuje projekty przyjazne środowisku i dąży do zmniejszenia śladu węglowego swojego portfela inwestycyjnego. Resource Partners promuje przejrzystość oraz przestrzeganie równości płci i wysokich standardów ładu korporacyjnego. Firma wierzy, że jej wysiłki ESG leżą w najlepszym interesie wszystkich jej interesariuszy.

 

Kontakt dla mediów:

Małgorzata Bobrowska-Jarząbek

Managing Partner

+48 781 701 401

malgorzata.bobrowska@resourcepartners.eu

Resource Partners sprzedał  udziały w World Class Romania

Vectr Fitness (część grupy spółek prywatnych African Industries Group) oraz Resource Partners, większościowy udziałowiec World Class Romania, ogłosili zawarcie transakcji wcielającej spółkę w struktury Vectr Fitness. Po zakończeniu transakcji Resource Partners w pełni opuści Spółkę, podczas gdy zespół zarządzający kierowany przez Kenta Orrgrena, CEO, będzie nadal kierował World Class Romania, pozostając udziałowcem mniejszościowym.

Assisi Pet Care przejmuje Maced

Resource Partners sprzedaje udziały w Maced brytyjskiej spółce Assisi Pet Care realizując 80% stopę zwrotu (IRR) w ciągu dwuletniego okresu inwestycyjnego. 10 lutego 2022 r. Assisi Pet Care Ltd., spółka holdingowa brytyjskiego funduszu inwestycyjnego Harwood Capital i Petera Mangion oraz właściciele spółki Maced, lidera na rynku mięsnych przekąsek dla psów, ogłosili zrealizowanie transakcji, której następstwem będzie włączenie Maced w struktury grupy Assisi. Podczas gdy fundusz Resource Partners sprzedał wszystkie swoje udziały w Maced, Tomasz Macionga, obecny prezes i syn założyciela Maced, pozostanie w roli prezesa Spółki i udziałowca grupy Assisi.