Lipca 2020

Royal De Heus połączy siły z Golpasz S.A.

1 lipca 2020 roku firma De Heus podpisała z akcjonariuszami firmy Golpasz umowę przedwstępną w sprawie fuzji obu firm.

De Heus oraz fundusze zarządzane przez Resource Partners GP, większościowego akcjonariusza Golpasz S.A., wraz z akcjonariuszami mniejszościowymi, uzgodniły warunki nabycia przez firmę De Heus wszystkich akcji firmy Golpasz S.A.

Proponowana transakcja obejmuje całość działalności Golpasz w zakresie produkcji i sprzedaży pasz dla zwierząt oraz gospodarstwo rolne. Produkcja pasz prowadzona jest w czterech zakładach, których roczny potencjał produkcyjny wynosi 500 tysięcy ton. Centrala spółki znajduje się w Golubiu–Dobrzyniu.

Połączenie De Heus i Golpasz wpisuje się w strategię rozwoju obu firm, związaną z dostarczaniem polskim hodowcom nowatorskich rozwiązań w obszarze żywienia zwierząt.

Golpasz, firma z ponad 50-cio letnią tradycją to polski lider w żywieniu indyków oraz obsłudze klientów w Polsce centralnej i wschodniej. Dołączając do grupy De Heus, zespół Golpasz będzie mógł skorzystać z międzynarodowego doświadczenia oraz wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu żywienia i hodowli zwierząt, a także z portfela narzędzi biznesowych, wspierających rozwój rynku. Umożliwi to jeszcze lepszą odpowiedź na oczekiwania polskich hodowców i sprawi, że wkład, jaki obie firmy wnoszą w produkcję zrównoważonej żywności i rozwój polskiego rolnictwa będzie jeszcze bardziej widoczny.

“De Heus, podobnie jak Golpasz, posiada wyspecjalizowaną i najnowszą wiedzę w zakresie żywienia, chowu i hodowli zwierząt. Dzięki temu możemy rozwijać i dostarczać rozwiązania żywieniowe i biznesowe, szyte na miarę potrzeb polskich hodowców. Dzięki połączeniu
potencjału, wiedzy i doświadczenia obu zespołów, najlepszych praktyk w zakresie tworzenia produktu oraz obsługi klientów, będziemy mogli stworzyć warunki do rozwoju i pracy jeszcze lepiej odpowiadające na potrzeby naszych klientów. Jestem przekonany, że planowane
połączenie przyniesie obustronne korzyści pracownikom, klientom oraz partnerom obu przedsiębiorstw, w konsekwencji jeszcze mocniej napędzając rozwój polskiego przemysłu produkcji żywności” - mówi Adam Zaleski, Dyrektor Generalny De Heus.

„Dzięki połączeniu Golpasz i De Heus będziemy w stanie uzupełnić i poszerzyć naszą ofertę dla klientów oraz będziemy mieli okazję do dalszego rozwoju segmentów rynku, w których już funkcjonujemy. Połączenie wiedzy i umiejętności naszych zespołów wykorzystamy dla dobra naszych klientów, dla których kluczem do sukcesu jest stałe poprawianie efektywności produkcji. Zarówno nasi pracownicy jak i klienci, skorzystają ze światowego zasięgu działania, wzbogaconej oferty i jeszcze lepszej obsługi. Niezmienna pozostanie troska o bezpieczeństwo żywienia i środowisko.” -powiedział Wiesław Ilków, Prezes Zarządu Golpasz S.A

„Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że Grupa De Heus zostanie nowym właścicielem Golpasz S.A. Cieszę się, że w okresie naszej inwestycji Golpasz skokowo zwiększył swoją działalność, utrzymał dotychczasowych i pozyskał nowych klientów oraz wdrożył nowoczesne rozwiązania w zakresie obsługi klienta. Mam nadzieję, że dołączenie do wiodącej światowej grupy jaką jest De Heus, pozwoli Golpaszowi jeszcze lepiej obsługiwać swoich dotychczasowych klientów. Umożliwi także skorzystanie z międzynarodowego doświadczenia Grupy De Heus, w żywieniu zwierząt, aby pozyskać nowych klientów i rozwinąć potencjał produkcyjny u obecnych klientów.” – powiedział Aleksander Kacprzyk, współzałożyciel
i Partner Zarządzający funduszu Resource Partners.

Wziąwszy pod uwagę poufność transakcji, jej warunki finansowe nie zostały ujawnione. Finalizacja proponowanej transakcji wymaga otrzymania niezbędnych zgód administracyjnych, a w szczególności zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do czasu wydania decyzji przez UOKiK, obie spółki będą funkcjonować jak dotychczas.

Akcjonariuszom Golpasz S.A. przy transakcji doradzali: DC Advisory, kancelaria DLA Piper oraz EY Polska.

O De Heus

Royal De Heus to rodzinna firma założona w 1911 roku, będąca dla hodowców partnerem
w żywieniu zwierząt już od 4 pokoleń. W tym czasie De Heus stało się jednym z największych przedsiębiorstw paszowych na świecie.
Każdego dnia pracownicy De Heus pracują nad tym, by możliwie efektywnie wykorzystywać paszę do produkcji białka zwierzęcego najwyższej jakości, wspierając rozwój swoich klientów- producentów mięsa, mleka, jaj i ryb. De Heus dostarcza hodowcom nie tylko pasze
najwyższej jakości, ale również codzienne wsparcie na fermie w zakresie żywienia, dobrostanuz wierząt i najnowszych rozwiązań biznesowych. Dzięki temu możemy wspólnie z nimi rozwijać polski przemysł produkcji żywności.
W Polsce De Heus zatrudnia niemal 600 osób i posiada 8 fabryk, produkujących pasze pełnoporcjowe, koncentraty i premiksy w ilości przekraczającej 1,3 miliona ton rocznie. Grupa De Heus działa w ponad 50 krajach na całym świecie, produkując paszę i dostarczając
ją do gospodarstw w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, Azji i Ameryce Południowej.
Firma zatrudnia ponad 7000 osób na całym świecie.

O Golpasz S.A.
Firma Golpasz rozpoczęła produkcję pasz dla zwierząt w 1968 r. w Golubiu-Dobrzyniu. W okresie ponad 50’ciu lat działalności, firma wyrosła na wiodącego dostawcę rozwiązań paszowych dla hodowców drobiu, trzody chlewnej oraz bydła. Golpasz był pierwszym producentem pasz w Polsce, który w 2013 roku wdrożył innowacyjną technologię Vacuum Coating. Doradcy paszowi Golpasz wraz zespołem formulacji oraz technologami produkcji nieustannie pracują nad optymalizacją programów żywieniowych, ich bezpieczną produkcją oraz doradzają hodowcom w ich prawidłowym zastosowaniu. O sile Golpaszu stanowią cztery zakłady produkcyjne zlokalizowane w Golubiu-Dobrzyniu, Podkonicach Dużych, Janowcu Wielkopolskim oraz Radominie. Moce produkcyjne wszystkich fabryk sięgają 500 tysięcy ton rocznie. Golpasz zarządza również gospodarstwem rolnym w miejscowości Grabowo Królewskie, którego powierzchnia wynosi 1 300 ha.

 

2023 ESG Annual Report

W Światowy Dzień Środowiska, 5 czerwca, publikujemy nasz pierwszy Raport ESG za 2023 rok. Z dumą prezentujemy wymierne rezultaty naszych wysiłków, zarówno na poziomie funduszu, jak i w ramach naszych spółek portfelowych.

RP inwestuje w Flex To Go,polskie lotniskowe wypożyczalnie samochodowe

Resource Partners obejmuje znaczący pakiet udziałów w Flex To Go – największej polskiej sieci wypożyczalni samochodów na lotniskach. Firma działa w Polsce i Niemczech udostępniając pasażerom flotę ponad 1 500 samochodów. Plany spółki zakładają otwarcie nowych lokalizacji na lotniskach niemieckich oraz ekspansję na kolejnych rynkach europejskich.