Lipca 2020

Royal De Heus połączy siły z Golpasz S.A.

1 lipca 2020 roku firma De Heus podpisała z akcjonariuszami firmy Golpasz umowę przedwstępną w sprawie fuzji obu firm.

De Heus oraz fundusze zarządzane przez Resource Partners GP, większościowego akcjonariusza Golpasz S.A., wraz z akcjonariuszami mniejszościowymi, uzgodniły warunki nabycia przez firmę De Heus wszystkich akcji firmy Golpasz S.A.

Proponowana transakcja obejmuje całość działalności Golpasz w zakresie produkcji i sprzedaży pasz dla zwierząt oraz gospodarstwo rolne. Produkcja pasz prowadzona jest w czterech zakładach, których roczny potencjał produkcyjny wynosi 500 tysięcy ton. Centrala spółki znajduje się w Golubiu–Dobrzyniu.

Połączenie De Heus i Golpasz wpisuje się w strategię rozwoju obu firm, związaną z dostarczaniem polskim hodowcom nowatorskich rozwiązań w obszarze żywienia zwierząt.

Golpasz, firma z ponad 50-cio letnią tradycją to polski lider w żywieniu indyków oraz obsłudze klientów w Polsce centralnej i wschodniej. Dołączając do grupy De Heus, zespół Golpasz będzie mógł skorzystać z międzynarodowego doświadczenia oraz wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu żywienia i hodowli zwierząt, a także z portfela narzędzi biznesowych, wspierających rozwój rynku. Umożliwi to jeszcze lepszą odpowiedź na oczekiwania polskich hodowców i sprawi, że wkład, jaki obie firmy wnoszą w produkcję zrównoważonej żywności i rozwój polskiego rolnictwa będzie jeszcze bardziej widoczny.

“De Heus, podobnie jak Golpasz, posiada wyspecjalizowaną i najnowszą wiedzę w zakresie żywienia, chowu i hodowli zwierząt. Dzięki temu możemy rozwijać i dostarczać rozwiązania żywieniowe i biznesowe, szyte na miarę potrzeb polskich hodowców. Dzięki połączeniu
potencjału, wiedzy i doświadczenia obu zespołów, najlepszych praktyk w zakresie tworzenia produktu oraz obsługi klientów, będziemy mogli stworzyć warunki do rozwoju i pracy jeszcze lepiej odpowiadające na potrzeby naszych klientów. Jestem przekonany, że planowane
połączenie przyniesie obustronne korzyści pracownikom, klientom oraz partnerom obu przedsiębiorstw, w konsekwencji jeszcze mocniej napędzając rozwój polskiego przemysłu produkcji żywności” - mówi Adam Zaleski, Dyrektor Generalny De Heus.

„Dzięki połączeniu Golpasz i De Heus będziemy w stanie uzupełnić i poszerzyć naszą ofertę dla klientów oraz będziemy mieli okazję do dalszego rozwoju segmentów rynku, w których już funkcjonujemy. Połączenie wiedzy i umiejętności naszych zespołów wykorzystamy dla dobra naszych klientów, dla których kluczem do sukcesu jest stałe poprawianie efektywności produkcji. Zarówno nasi pracownicy jak i klienci, skorzystają ze światowego zasięgu działania, wzbogaconej oferty i jeszcze lepszej obsługi. Niezmienna pozostanie troska o bezpieczeństwo żywienia i środowisko.” -powiedział Wiesław Ilków, Prezes Zarządu Golpasz S.A

„Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że Grupa De Heus zostanie nowym właścicielem Golpasz S.A. Cieszę się, że w okresie naszej inwestycji Golpasz skokowo zwiększył swoją działalność, utrzymał dotychczasowych i pozyskał nowych klientów oraz wdrożył nowoczesne rozwiązania w zakresie obsługi klienta. Mam nadzieję, że dołączenie do wiodącej światowej grupy jaką jest De Heus, pozwoli Golpaszowi jeszcze lepiej obsługiwać swoich dotychczasowych klientów. Umożliwi także skorzystanie z międzynarodowego doświadczenia Grupy De Heus, w żywieniu zwierząt, aby pozyskać nowych klientów i rozwinąć potencjał produkcyjny u obecnych klientów.” – powiedział Aleksander Kacprzyk, współzałożyciel
i Partner Zarządzający funduszu Resource Partners.

Wziąwszy pod uwagę poufność transakcji, jej warunki finansowe nie zostały ujawnione. Finalizacja proponowanej transakcji wymaga otrzymania niezbędnych zgód administracyjnych, a w szczególności zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do czasu wydania decyzji przez UOKiK, obie spółki będą funkcjonować jak dotychczas.

Akcjonariuszom Golpasz S.A. przy transakcji doradzali: DC Advisory, kancelaria DLA Piper oraz EY Polska.

O De Heus

Royal De Heus to rodzinna firma założona w 1911 roku, będąca dla hodowców partnerem
w żywieniu zwierząt już od 4 pokoleń. W tym czasie De Heus stało się jednym z największych przedsiębiorstw paszowych na świecie.
Każdego dnia pracownicy De Heus pracują nad tym, by możliwie efektywnie wykorzystywać paszę do produkcji białka zwierzęcego najwyższej jakości, wspierając rozwój swoich klientów- producentów mięsa, mleka, jaj i ryb. De Heus dostarcza hodowcom nie tylko pasze
najwyższej jakości, ale również codzienne wsparcie na fermie w zakresie żywienia, dobrostanuz wierząt i najnowszych rozwiązań biznesowych. Dzięki temu możemy wspólnie z nimi rozwijać polski przemysł produkcji żywności.
W Polsce De Heus zatrudnia niemal 600 osób i posiada 8 fabryk, produkujących pasze pełnoporcjowe, koncentraty i premiksy w ilości przekraczającej 1,3 miliona ton rocznie. Grupa De Heus działa w ponad 50 krajach na całym świecie, produkując paszę i dostarczając
ją do gospodarstw w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, Azji i Ameryce Południowej.
Firma zatrudnia ponad 7000 osób na całym świecie.

O Golpasz S.A.
Firma Golpasz rozpoczęła produkcję pasz dla zwierząt w 1968 r. w Golubiu-Dobrzyniu. W okresie ponad 50’ciu lat działalności, firma wyrosła na wiodącego dostawcę rozwiązań paszowych dla hodowców drobiu, trzody chlewnej oraz bydła. Golpasz był pierwszym producentem pasz w Polsce, który w 2013 roku wdrożył innowacyjną technologię Vacuum Coating. Doradcy paszowi Golpasz wraz zespołem formulacji oraz technologami produkcji nieustannie pracują nad optymalizacją programów żywieniowych, ich bezpieczną produkcją oraz doradzają hodowcom w ich prawidłowym zastosowaniu. O sile Golpaszu stanowią cztery zakłady produkcyjne zlokalizowane w Golubiu-Dobrzyniu, Podkonicach Dużych, Janowcu Wielkopolskim oraz Radominie. Moce produkcyjne wszystkich fabryk sięgają 500 tysięcy ton rocznie. Golpasz zarządza również gospodarstwem rolnym w miejscowości Grabowo Królewskie, którego powierzchnia wynosi 1 300 ha.

 

Resource Partners z dwiema nagrodami PSIK 2022

Fundusz Resource Partners został laureatem Nagród Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych PSIK 2022 w kategorii Firma Zarządzająca. Resource Partners dokonał w ocenianym okresie pięciu inwestycji i dwóch wyjść z inwestycji Funduszu II, firm Maczfit i Maced, uzyskując na nich ponad 70% IRR oraz jednego wyjścia z Funduszu I- z Golpaszu. Fundusz II został całkowicie zainwestowany, dokonano także w porozumieniu z inwestorami obecnego i przyszłego funduszu pierwszej inwestycji Funduszu III. Piotr Noceń – Partners Zarządzający Resource Partners, został uhonorowany tytułem Postaci Roku za przeprowadzoną z sukcesem transakcję Maczfit, oraz za dwie nowe inwestycje. Piotr jest ponadto zaangażowany w działania PSIK jako Szef Komitetu PSIK Na zdrowie!

Resource Partners przeprowadza pierwsze zamknięcie trzeciego funduszu

30 czerwca 2022 r. Resource Partners, skoncentrowany na branży konsumenckiej lider funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, potwierdził pierwsze zamknięcie swojego trzeciego funduszu. Resource Eastern European Partners III SCA SICAV-RAIF ma docelową wielkość 200 mln EUR. Pierwszą inwestycją nowo powstałego wehikułu będzie firma Deeper UAB, światowy lider na rynku zarzucanych echosond dla wędkarzy, wspierany przez Resource Partners od połowy 2021 roku.