Marca 2017

Zamknęliśmy transakcję zakupu 70% udziałów Torf Corporation

Nabyliśmy 70% udziałów spółki Torf Corporation - Fabryka Leków. 30% udziałów pozostało własnością Wojciecha Piaseckiego, Prezesa Zarządu oraz Ryszarda Gumińskiego, Dyrektora Generalnego, którzy nadal będą zarządzać spółką.

Nasz nowy Fundusz Resource Eastern European Equity Partners II (REEEP II) rozpoczął działalność w 2017 roku i zarządza funduszami powierzonymi przez międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, a także przez „Polski Fundusz - Fundusz Wzrostu” powstały we współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Torf Corporation działa na polskim rynku kosmetycznym od ponad 27 lat. Spółka produkuje kosmetyki pod znaną marką tołpa®, jak również pod markami własnymi (private label). Korzenie spółki sięgają późnych lat 80., kiedy Barbara Piasecka-Johnson rozpoczęła współpracę ze znanym polskim botanikiem, prof. Stanisławem Tołpą, chcąc wykorzystać właściwości lecznicze torfu. Od dłuższego czasu spółka skupia się na wykorzystaniu tego składnika w produktach kosmetycznych. Spółka zbudowała silną markę w Polsce, a także została wiodącym producentem produktów private label do higieny jamy ustnej w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Zdecydowaliśmy się przejąć większościowy pakiet udziałów Torf Corporation, ponieważ doceniamy dotychczasowe osiągnięcia spółki. Jesteśmy pod wrażeniem sukcesu polskiej branży kosmetycznej, mimo obecności międzynarodowych koncernów. Uważamy, że strategia Torf Corporation, polegająca na wykorzystywaniu naturalnych składników, np. torfu tołpa® i borowiny tołpa®, jest podstawą do dalszego, dynamicznego rozwoju spółki w Polsce, a produkcja pod markami własnymi umożliwi wzrost w całym regionie" - powiedziała Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, Partner i współzałożycielka Resource Partners.

„Inwestycja w Torf Corporation jest elementem naszej strategii wobec prywatnych firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Zapewniamy sukcesję lub – jak w tym konkretnym przypadku – wspieramy ekspansję produktową i geograficzną dostarczając finansowanie i know-how. Wspólnie z naszymi partnerami w zarządzie spółki szczególnie duże nadzieje pokładamy w eksporcie skierowanym do nowoczesnych kanałów dystrybucji w Unii Europejskiej” - powiedział Ryszard Wojtkowski, Partner Zarządzający Resource Partners.

"Chcemy wspólnie z Resource Partners budować i rozwijać naszą firmę. Tworzymy nasze kosmetyki na bazie torfu, który poddajemy ekstrakcji uzyskując czyste esencje aktywnych substancji – torf i borowinę tołpa® Z myślą o kobietach i mężczyznach, którzy są świadomi, że zdrowy wygląd to kwestia zdrowego rozsądku i wiedzą, że „mniej znaczy więcej”, także w pielęgnacji. Liczne nagrody i wyróżnienia dla naszych produktów, zespołu oraz stałe poszerzanie dystrybucji świadczą o tym, że obrany przez nas kierunek został doceniony" – powiedział Prezes Wojciech Piasecki.

Poza rozwojem marki tołpa® w Polsce, Torf Corporation chce także wzmacniać swoją pozycję na wymagającym rynku private label i to nie tylko w Polsce. Rozbudowany w ostatnich latach zakład produkcyjny, z nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwoli na zwiększenie produkcji przy zachowaniu jej efektywności. „Dzięki inwestycji Funduszu Resource Partners w Torf Corporation pozyskaliśmy silnego partnera, który zapewni nam nie tylko wsparcie finansowe, ale również bogate doświadczenie związane z ekspansją marek własnych w krajach Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej” – dodał Wojciech Piasecki.

„W ramach dalszego rozwoju planujemy inwestycje w nowe technologie pozwalające na otrzymywanie innowacyjnych substancji czynnych z torfu oraz innych substancji naturalnych, które będą wykorzystywane w naszych produktach. Ponadto nie wykluczamy przejęć i konsolidacji na rynku kosmetycznym” – stwierdził Dyrektor Generalny Ryszard Gumiński.

Royal De Heus połączy siły z Golpasz S.A.

1 lipca 2020 roku firma De Heus podpisała z akcjonariuszami firmy Golpasz umowę przedwstępną w sprawie fuzji obu firm. De Heus oraz fundusze zarządzane przez Resource Partners GP, większościowego akcjonariusza Golpasz S.A., wraz z akcjonariuszami mniejszościowymi, uzgodniły warunki nabycia przez firmę De Heus wszystkich akcji firmy Golpasz S.A. Proponowana transakcja obejmuje całość działalności Golpasz w zakresie produkcji i sprzedaży pasz dla zwierząt oraz gospodarstwo rolne.

Resource Partners obejmuje większościowy udział w spółce Maced

Resource Partners, jeden z wiodących inwestorów private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, ma przyjemność poinformować o nabyciu większościowego pakietu udziałów w Maced sp. z o.o. Założyciele - rodzina Macionga - pozostaną w spółce jako udziałowcy mniejszościowi. Pan Tomasz Macionga będzie dalej piastował funkcję Prezesa Zarządu, a Pan Edmund Macionga dołączy do Rady Nadzorczej.