Anke Jager

Anke Jager jest Dyrektorem w REEEP II Holdings S.à r.l.

Jest również niezależnym, doświadczonym dyrektorem ds. Funduszy Alternatywnych. Zasiada w zarządach Funduszy GP i strukturach inwestycyjnych, funduszy Real Estate, PE oraz Venture Capital i Infrastructure, inwestycji bezpośrednich i Funduszach funduszy, a także prywatnych struktur dłużnych. Zajmowała wysokie stanowiska kierownicze w globalnym banku, międzynarodowej firmie zarządzającej funduszami oraz firmie EU PE Venture. Przez dziesięć lat była również Członkiem Zarządu dużej firmy zarządzającej funduszami, gdzie zbudowała od podstaw swoje biuro w Luksemburgu.

Anke jest autoryzowanym dyrektorem CSSF oraz certyfikowanym specjalistą AML Compliance i posiada tytuł licencjata z tłumaczeń uzyskany na Uniwersytecie w Kolonii.