Aleksander Kacprzyk

Aleksander Kacprzyk jest współzałożycielem Resource Partners i Partnerem Zarządzającym.

W 2007 roku dołączył do The Carlyle Group, gdzie jako Dyrektor skupiał się na transakcjach wykupów na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Przez 4 lata był dyrektorem ds. inwestycji w Enterprise Investors. W tym czasie pracował nad inwestycjami w branży dóbr konsumenckich, outsourcingu biznesowego oraz ochrony zdrowia które zakończono wprowadzając spółki na Giełdę Papierów Wartościowych lub poprzez sprzedaż do inwestorów branżowych.

Swoją karierę zawodową rozpoczął jako konsultant w McKinsey & Company. Pracował również w bankowości inwestycyjnej w Merrill Lynch w Londynie. Był również współzałożycielem domu wydawniczego i dyrektor finansowy w firmie handlowej.

Przewodniczy Radzie Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Posiada tytuł doktora nauk informatycznych, jest również absolwentem studiów podyplomowych MBA w Massachusetts Institute of Technology, studiów magisterskich na University of Minnesota oraz w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

aleksander.kacprzyk@resourcepartners.eu