Dan Farcasanu

Dan Farcasanu jest Dyrektorem Resource Partners w Rumunii.

Wcześniej pracował w The Carlyle Group. Był też menedżerem inwestycyjnym w GED i Global Finance, gdzie współprowadził dwie inwestycje w branży drukarskiej oraz turystycznej.

Pracował w PwC, najpierw prowadząc audyty oraz badania due diligence przedsiębiorstw rumuńskich, a następnie w dziale fuzji i przejęć. Jako członek zespołu bankowości inwestycyjnej w CA IB w Rumunii brał udział w wielu prywatyzacjach w sektorze usług użyteczności publicznej.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Bukareszcie i członkiem ACCA.

dan.farcasanu@resourcepartners.eu