Dominik Smykla

Dominik Smykla jest Dyrektorem Inwestycyjnym oraz Dyrektorem Finansowym.

Wcześniej pracował w Dziale Doradczym w PwC, w zespole ds. restrukturyzacji. Specjalizował się w restrukturyzacjach finansowych oraz operacyjnych firm z takich branż jak: dobra konsumenckie, handel, produkcja oraz ochrona zdrowia. Brał także udział w transakcjach sekurytyzacji nieregularnych wierzytelności bankowych.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

dominik.smykla@resourcepartners.eu