Baltcom TV SIA

Baltcom TV SIA

Działający od 1991 roku Baltcom, z siedzibą w Rydze, jest największym operatorem telewizji kablowej na Łotwie. Spółka oferuje usługi szerokopasmowego internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej w 15 miastach, ale koncentruje się na Rydze i jej okolicach. Baltcom posiada zawansowaną technologicznie sieć nowej generacji (NGN), w oparciu o którą dostarcza internet szerokopasmowy oraz telewizję cyfrową oferującą standard HD.

Siedziba: Ryga, Łotwa
Sektor: operator telewizji kablowej
Status: Inwestycja zrealizowana
Okres Inwestycji: 2011 - 2020
Udział: Pakiet większościowy