Centrum Medyczne Mavit Sp. z o.o. (closed investment)

Centrum Medyczne Mavit Sp. z o.o. (closed investment)

Działające od 2000 roku Centrum Medyczne Mavit to specjalistyczna klinika oferująca usługi medyczne w zakresie okulistyki, laryngologii oraz chirurgii twarzowo-szczękowej. Posiada łącznie dwie lokalizacje w Warszawie oraz jedną w Katowicach. W 2010 roku powstał całodobowy szpital specjalistyczny w Katowicach z oddziałem laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej. W tym samym roku rozbudowano i unowocześniono szpital w Warszawie.

Siedziba: Warszawa, Polska
Sektor: Ochrona zdrowia
Status: Inwestycja zrealizowana
Okres Inwestycji: 2010 - 2019
Udział: Pakiet większościowy