Golpasz S.A.

Golpasz S.A.

Golpasz S.A. to jedna z wiodących polskich firm działających w branży rolnej. Podstawą działalności spółki jest produkcja i sprzedaż środków żywienia dla drobiu, trzody chlewnej i bydła. Firma prowadzi sprzedaż bezpośrednią skierowaną do dużych ferm przemysłowych oraz zaopatruje szeroką sieć punktów dystrybucyjnych na terenie całego kraju. W obrębie grupy kapitałowej znajduje się także wytwórnia drożdży paszowych oraz produkcja roślinna w gospodarstwach rolnych.

Siedziba: Golub-Dobrzyń, Polska
Sektor: Produkcja rolno-spożywcza
Status: W portfelu
Okres Inwestycji: 2015 -
Udział: Pakiet większościowy