Good Food

Good Food

Spółka Good Food Products Sp. z o.o., założona w roku 1991, jest wiodącym producentem wafli ryżowych w Polsce. Produkty tej firmy oferowane są w Polsce w sieciach nowoczesnych oraz w kanale tradycyjnym pod marką Good Food, jak i markami własnymi sieci handlowych.

Siedziba: Skórzewo k. Poznania, Polska
Sektor: Przetwórstwo rolno-spożywcze
Status: Inwestycja zrealizowana
Okres Inwestycji: 2011 - 2015
Udział: Pakiet większościowy