Komunikacja Zewnętrzna

Komunikacja Zewnętrzna

Jeżeli jakiekolwiek działanie naszych spółek portfelowych wzbudza Państwa obawy, prosimy o kontakt pod adresem office@resourcepartners.eu.