Melvit (closed investment)

Melvit (closed investment)

Melvit S.A. specjalizuje się w produkcji, dystrybucji oraz konfekcjonowaniu artykułów sypkich, takich jak kasze, ryż, płatki i mąki. Produkty tej firmy oferowane są na rynku w kanale tradycyjnym i nowoczesnym pod dwoma markami: Melvit oraz Szczytno Premium.

Siedziba: Szczytno, Polska
Sektor: Przetwórstwo rolno-spożywcze
Status: Inwestycja zrealizowana
Okres Inwestycji: 2011 - 2020
Udział: Znaczący pakiet mniejszościowy