SPS Handel S.A. (closed investment)

SPS Handel S.A. (closed investment)

SPS Handel jest przedsiębiorstwem z branży spożywczej działającym w północno-wschodniej Polsce. SPS Handel prowadzi w Ostrołęce centrum dystrybucyjne obsługujące hurtownie i sieci handlowe oraz centrum hurtowe typu cash&carry. Część detaliczna działalności spółki obejmuje sieć ok. 60 sklepów spożywczych prowadzonych pod marką "Prim".

Siedziba: Ostrołęka, Poland
Sektor: Handel detaliczny
Status: Inwestycja zrealizowana
Okres Inwestycji: 2011 - 2019
Udział: Znaczący pakiet mniejszościowy