O nas

Jesteśmy niezależnym inwestorem private equity należącym w całości do partnerów funduszu. Sami poszukujemy potencjalnych transakcji i podejmujemy ostateczne decyzje inwestycyjne.

Powstaliśmy w 2009 roku – założycielami byli kluczowi członkowie zespołu The Carlyle Group w Europie Środkowej. Od tego czasu pozyskaliśmy od wiodących europejskich instytucji finansowych kwotę ponad 400 mln EUR na inwestycje w średniej wielkości firmy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Specjalizujemy się w inwestycjach w szybko rozwijające się firmy z doświadczoną kadrą zarządzającą, którą wspomagamy naszym doświadczeniem w zarządzaniu szybkim wzrostem organicznym bądź poprzez fuzje i przejęcia. Jesteśmy przedsiębiorcami, więc doskonale rozumiemy naszych partnerów – ich oczekiwania oraz problemy. Do naszych spółek wnosimy lata doświadczeń w biznesie i w zarządzaniu, doradztwie i nadzorowaniu spółek w branżach, w które inwestujemy.

Od innych inwestorów odróżnia nas:

Działalność w ramach jednego sektora

Inwestujemy w firmy z jednego sektora – usług i dóbr konsumenckich, bo doskonale znamy tę branżę gospodarki.

Szybkość procesu decyzyjnego

Decyzje inwestycyjne podejmujemy szybko, ale zgodnie ze sprawdzonym procesem inwestycyjnym.

Transparentność

Budujemy partnerskie relacje z właścicielami, otwarcie się komunikujemy, dotrzymujemy zobowiązań i kierujemy się najwyższymi standardami nadzoru właścicielskiego.

Anke Jager

Anke Jager jest Dyrektorem w REEEP II Holdings S.à r.l. Jest również niezależnym, doświadczonym dyrektorem ds. Funduszy Alternatywnych. Zasiada w zarządach Funduszy GP i strukturach inwestycyjnych, funduszy Real Estate, PE…

Costas Constantinides

Costas Constantinides jest Dyrektorem w REEEP II Holdings S.à r.l. Jest również Wicedyrektorem w zespole private equity Grupy Aztec z siedzibą w Luksemburgu, gdzie odpowiada za administrowanie, raportowanie finansowe i ład…

Ryszard Wojtkowski

Ryszard Wojtkowski jest współzałożycielem Resource Partners i Partnerem Zarządzającym. W 2007 roku dołączył do The Carlyle Group jako globalny partner kierujący zespołem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Aleksander Kacprzyk

Aleksander Kacprzyk jest współzałożycielem Resource Partners i Partnerem Zarządzającym. W 2007 roku dołączył do The Carlyle Group, gdzie jako Dyrektor skupiał się na transakcjach wykupów na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Piotr Noceń

Piotr Noceń jest współzałożycielem Resource Partners i Partnerem Zarządzającym. W 2007 roku dołączył do The Carlyle Group, był też dyrektorem d.s. inwestycji i partnerem w 3TS Capital Partners. W tym czasie kierował lub współkierował…

Małgorzata Bobrowska-Jarząbek

Małgorzata Bobrowska-Jarząbek jest współzałożycielem Resource Partners i Partnerem Zarządzającym. W 2008 roku dołączyła do The Carlyle Group zajmując się transakcjami w branży dóbr konsumenckich oraz w branży handlowej i produkcyjnej.

Dominik Smykla

Dominik Smykla jest Partnerem oraz Dyrektorem Finansowym. Wcześniej pracował w Dziale Doradczym w PwC, w zespole ds. restrukturyzacji. Specjalizował się w restrukturyzacjach finansowych oraz operacyjnych firm z takich branż…

Dan Farcasanu

Dan Farcasanu jest Dyrektorem Resource Partners w Rumunii. Wcześniej pracował w The Carlyle Group. Był też menedżerem inwestycyjnym w GED i Global Finance, gdzie współprowadził dwie inwestycje w branży drukarskiej oraz turystycznej.

Przemysław Rączka

Przemysław Rączka jest Dyrektorem Inwestycyjnym. Wcześniej był analitykiem inwestycyjnym w Banku Zachodnim WBK S.A. Specjalizował się w inwestycjach w branży usługowej, recyklingowej oraz produkcyjnej.

Wojciech Pociecha

Wojciech Pociecha jest Dyrektorem Inwestycyjnym.Wcześniej pracował jako analityk inwestycyjny w KBC Private Equity odpowiedzialny za identyfikację i analizę potencjalnych inwestycji na rynku polskim, jak również strukturyzację…

Michał Grodzicki

Michał Grodzicki pracuje jako Manager Inwestycyjny. Wcześniej był zatrudniony jako analityk inwestycyjny w Darby Private Equity, gdzie pracował nad transakcjami kapitałowymi i finansowaniem dłużnym typu mezzanine na rynku polskim…

Izabela Sikorska

Izabela Sikorska jest Starszym Asystentem i Koordynatorem Biura. Wcześniej pracowała jako asystent administracyjny w Lakehouse Contracts w Wielkiej Brytanii. Wspierała zespół wykonawców, inspektorów i rzeczoznawców w sektorze…

Paulina Watrak

Paulina jest Recepcjonistką. Wcześniej pracowała w brytyjskim oddziale Amazon na stanowisku Problem Solver, gdzie odpowiadała za wsparcie i nadzór w dziale zwrotów, reklamacji i obsługi dostawców