Jesteśmy niezależnym inwestorem private equity należącym w całości do partnerów funduszu. Sami poszukujemy potencjalnych transakcji i podejmujemy ostateczne decyzje inwestycyjne.

Powstaliśmy w 2009 roku – założycielami byli kluczowi członkowie zespołu The Carlyle Group w Europie Środkowej. Od tego czasu pozyskaliśmy od wiodących europejskich instytucji finansowych kwotę ponad 400 mln EUR na inwestycje w średniej wielkości firmy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Specjalizujemy się w inwestycjach w szybko rozwijające się firmy z doświadczoną kadrą zarządzającą, którą wspomagamy naszym doświadczeniem w zarządzaniu szybkim wzrostem organicznym bądź poprzez fuzje i przejęcia. Jesteśmy przedsiębiorcami, więc doskonale rozumiemy naszych partnerów – ich oczekiwania oraz problemy. Do naszych spółek wnosimy lata doświadczeń w biznesie i w zarządzaniu, doradztwie i nadzorowaniu spółek w branżach, w które inwestujemy.

Nasza misja ESG:

Postrzegamy zyskowny biznes i odpowiedzialność społeczną  jako dwie strony tego samego medalu. Tylko zmotywowani pracownicy mogą przeprowadzać udane inwestycje, sprostać oczekiwaniom inwestorów i tym samym osiągać sukces w biznesie. Wszyscy pracownicy kierują się  naszymi kluczowymi wartościami i zasadami działania , a zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój kariery naszych zespołów jest dla nas największym priorytetem. Promujemy przejrzystość i wspieramy zrównoważony rozwój naszych spółek portfelowych oraz przestrzegamy wysokich standardów ładu korporacyjnego.

W ten sposób dbamy o wszystkich naszych interesariuszy i środowisko naturalne, odnosząc sukcesy jako inwestor odpowiedzialny społecznie.

Jesteśmy sygnatariuszami UNPRI.

 

Od innych inwestorów odróżnia nas:

Działalność w ramach jednego sektora

Inwestujemy w firmy z jednego sektora – usług i dóbr konsumenckich, bo doskonale znamy tę branżę gospodarki.

Szybkość procesu decyzyjnego

Decyzje inwestycyjne podejmujemy szybko, ale zgodnie ze sprawdzonym procesem inwestycyjnym.

Transparentność

Budujemy partnerskie relacje z właścicielami, otwarcie się komunikujemy, dotrzymujemy zobowiązań i kierujemy się najwyższymi standardami nadzoru właścicielskiego.

Anke Jager

Anke Jager jest Dyrektorem w luksemburskich spółkach grupy. Jest również doświadczonym, niezależnym dyrektorem w strukturach alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Zasiada w zarządach i strukturach inwestycyjnych funduszy…

Costas Constantinides

Costas Constantinides jest Dyrektorem w luksemburskich spółkach grupy. Posiada wieloletnią praktykę w administrowaniu, raportowaniu finansowym i ładzie korporacyjnym portfela venture capital i private equity.

Waldemar Szczerba

Waldemar Szczerba jest Dyrektorem w luksemburskich spółkach grupy. Kluczową częścią jego roli jest przygotowywanie raportów finansowych, a także koordynacja procesów migracji i wprowadzania funduszy na rynek oraz doradztwo…

Izabela Czarniewska

Izabela Czarniewska jest Managerem ds. finansów i raportowania w biurze w Luksemburgu. Zanim dołączyła do zespołu Resource Partners pracowała w luksemburskich spółkach świadczących usługi dla funduszy alternatywnych w zespole…

Ryszard Wojtkowski

Ryszard Wojtkowski jest współzałożycielem Resource Partners i Partnerem Zarządzającym. W 2007 roku dołączył do The Carlyle Group jako globalny partner kierujący zespołem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Aleksander Kacprzyk

Aleksander Kacprzyk jest współzałożycielem Resource Partners i Partnerem Zarządzającym. W 2007 roku dołączył do The Carlyle Group, gdzie jako Dyrektor skupiał się na transakcjach wykupów na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Piotr Noceń

Piotr Noceń jest współzałożycielem Resource Partners i Partnerem Zarządzającym. W 2007 roku dołączył do The Carlyle Group, był też dyrektorem d.s. inwestycji i partnerem w 3TS Capital Partners. W tym czasie kierował lub współkierował…

Małgorzata Bobrowska

Małgorzata Bobrowska jest współzałożycielem Resource Partners i Partnerem Zarządzającym. W 2008 roku dołączyła do The Carlyle Group zajmując się transakcjami w branży dóbr konsumenckich oraz w branży handlowej i produkcyjnej.

Dominik Smykla

Dominik Smykla jest Partnerem oraz Dyrektorem Finansowym. Wcześniej pracował w Dziale Doradczym w PwC, w zespole ds. restrukturyzacji. Specjalizował się w restrukturyzacjach finansowych oraz operacyjnych firm z takich branż…

Wojciech Pociecha

Wojciech Pociecha jest Dyrektorem Zarządzającym. Wcześniej pracował jako analityk inwestycyjny w KBC Private Equity odpowiedzialny za identyfikację i analizę potencjalnych inwestycji na rynku polskim, jak również strukturyzację…

Paulina Janik

Paulina Janik jest radcą prawnym oraz specjalistą Compliance & ESG. Wcześniej pracowała jako kierownik działu prawnego oraz radca prawny w firmie Vistra, zajmując się szeroko pojętą obsługą korporacyjną świadczoną na rzecz…

Miłosz Bramowicz

Miłosz Bramowicz pracuje na stanowisku Associate. Zanim dołączył do Resource Partners pracował w Vienna Capital Partners, gdzie był zaangażowany w transakcje zakupu i sprzedaży spółek na polskim rynku, głownie w sektorze dóbr…

Miruna Popa

Miruna Popa pracuje jako Associate. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku Managera Inwestycyjnego i Project Managera w ROCA Investments, gdzie odpowiadała za transakcje M&A i kapitałowe na rynku rumuńskim; była również…

Aleksandra Grad

Aleksandra Grad pracuje jako Associate. Wcześniej pracowała jako Analityk i Associate w dziale Bankowości Inwestycyjnej Dóbr Konsumenckich w Nomurze w Londynie, zaczynając jako stażysta w dziale Equity Advisory.

Sviatoslav Hramma

Sviatoslav Hramma jest Analitykiem. Zanim dołączył do Resource Partners pracował w Dziale Transakcyjnym KPMG, gdzie skupiał się na finansowym i komercyjnym due dilligence oraz analizował firmy z sektora dóbr konsumpcyjnych,…

Izabela Sikorska

Izabela Sikorska jest Starszym Asystentem i Koordynatorem Biura. Wcześniej pracowała jako asystent administracyjny w Lakehouse Contracts w Wielkiej Brytanii. Wspierała zespół wykonawców, inspektorów i rzeczoznawców w sektorze…